Quy định về thanh toán

Thanh toán bao gồm các hình thức:

– Thanh toán trước khi giao hàng

– Đặt cọc trước khi giao hàng, giá trị còn lại thanh toán sau khi giao hàng theo số ngày thống nhất giữa hai bên.

– Thanh toán trả chậm theo số ngày thống nhất giữa hai bên.

Các phương thức thanh toán:

– Thanh toán bằng tiền mặt

– Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng