• Đối với hàng chính phẩm loại 1, công ty chúng tôi chấp nhận thu hồi và đổi lại cho Quý khách hàng mới nếu hàng có vấn đề với điều kiện phần hàng thu hồi vẫn còn nguyên, chưa qua quá trình sử dụng hoặc gia công.
  • Đối với hàng loại 2, Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ hàng trước khi xác nhận giao dịch, công ty chúng tôi không chấp nhận chính sách đổi/trả đối với hàng loại 2.
  • Chi phí đổi trả hàng hóa sẽ được thống nhất theo thỏa thuận của hai bên trong từng trường hợp cụ thể.